Πώς να μαγειρεύετε με την επαγωγική εστία σας AEG TotalFlex

Τελευταία ενημέρωση 9/7/2024 1:27 μμ

μαγείρεμα σε επαγωγική εστία χρησιμοποιώντας μαγειρικά σκεύη διαφόρων μεγεθών και σχημάτων

Η επαγωγική εστία AEG TotalFlex ανιχνεύει αυτόματα τα σκεύη, σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, και δημιουργεί μια ειδική ζώνη μαγειρέματος για αυτά.

Ρύθμιση της ζώνης μαγειρέματος

Η εστία προσδιορίζει αυτόματα τη λειτουργία με βάση το μέγεθος και το σχήμα του σκεύους. Αυτό είναι εφικτό με τη βοήθεια 8-12 μικρών τριγωνικών ζωνών που ενεργοποιούνται για να ταιριάξουν με την επιφάνεια του σκεύους. Ο αριθμός των τριγώνων εξαρτάται από το μέγεθος της εστίας σας.

1. Μικρή ζώνη – μία τριγωνική ζώνη
2. Τυπική ζώνη – συνδυασμός δύο τριγωνικών ζωνών
3. Μεγάλη ζώνη – συνδυασμός πολλών τριγωνικών ζωνών
4. Ζώνες διάφορων μεγεθών – συνδυασμός μικρών, τυπικών και μεγάλων ζωνών που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα
Επιλογή 1: Μικρή ζώνη

Τοποθετήστε σκεύη μικρότερου μεγέθους με διάμετρο πυθμένα μεταξύ 100 χιλ. και 160 χιλ., κεντρικά σε ένα μόνο τρίγωνο.Όταν τοποθετείτε το σκεύος σας σε μια ζώνη, ανάβει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου του συρόμενου κουμπιού αφής.Επιλογή 2: Τυπική ζώνη

Τοποθετήστε σκεύη μεσαίου μεγέθους με διάμετρο πυθμένα μεταξύ 160 χιλ. και 210 χιλ., σε ένα ζεύγος τριγώνων. Ανάλογα με το μέγεθος της εστίας σας:

  • 60 cm: έως 4 σκεύη μεσαίου μεγέθους (160‐210 χιλ.) μπορούν να θερμανθούν ταυτόχρονα
  • 80 cm: έως 6 σκεύη μεσαίου μεγέθους (160-210 χιλ.) μπορούν να θερμανθούν ταυτόχρονα


Όταν τοποθετείτε το σκεύος σας σε μια ζώνη, ανάβει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου του συρόμενου κουμπιού αφής.Επιλογή 3: Μεγάλη ζώνη

Τοποθετήστε μεγαλύτερα, στρογγυλά σκεύη με διάμετρο πυθμένα μεταξύ 240 χιλ. και 350 χιλ., σε τέσσερα τρίγωνα.

Όταν τοποθετείτε το σκεύος σας σε μια ζώνη, ανάβει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου του συρόμενου κουμπιού αφής.


Σημαντικό: Αν έχετε εστία 80 εκ., μόνο η περιοχή στην αριστερή πλευρά θα μπορεί να ενωθεί για τη δημιουργία της μεγάλης περιοχής μαγειρέματος.

Τοποθετήστε σκεύη οβάλ σχήματος ή πολύ μεγάλου μήκους , π.χ. ταψιά ή πλάκες ψησίματος γκριλ Plancha, κάθετα ή οριζόντια στους συνδυασμούς Bridge. Ορισμένα σκεύη ενδέχεται να έχουν πολύ μεγάλο μήκος για να μπορέσουν να τοποθετηθούν κάθετα και να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, καθώς θα καλύπτουν τη διεπαφή χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείτε το σκεύος μόνο οριζόντια.


Όταν τοποθετείτε το σκεύος σας σε μια ζώνη, ανάβει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου του συρόμενου κουμπιού αφής.


Σημαντικό: Το σκεύος πρέπει να καλύπτει 3 ή 4 τρίγωνα.

Επιλογή 4: Ζώνες διάφορων μεγεθών

Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό μικρής, τυπικής και μεγάλης ζώνης ταυτόχρονα. Όταν τοποθετείτε το σκεύος σας σε μια ζώνη, ανάβει το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου του συρόμενου κουμπιού αφής.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο της επαγωγικής εστίας σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Τώρα που έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε την εστία TotalFlex, μπορεί να θέλετε να 
μάθετε περισσότερα για τις υπόλοιπες λειτουργίες της επαγωγικής εστίας σας.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .