Πώς να χρησιμοποιείτε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά και τη λειτουργία κλειδώματος στην επαγωγική εστία σας Aeg

Τελευταία ενημέρωση 25/6/2024 8:24 πμ

Καθαρισμός επαγωγικής εστίας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος και κλειδώματος για παιδιά

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κλειδώματος στην επαγωγική εστία σας Aeg για να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία της ενώ μαγειρεύετε ή την καθαρίζετε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου ενώ μαγειρεύετε στην εστία. Έτσι, θα αποτρέψετε τυχόν μη σκόπιμες αλλαγές στη ρύθμιση της θερμότητας.  

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος: 

1. Ανάψτε την εστία 

2. Σε επιλεγμένα μοντέλα: Ορίστε τις ρυθμίσεις θερμότητας
3. Πατήστε  

Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος: 
Πατήστε παρατεταμένα  

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Ενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου όταν δεν χρησιμοποιείτε την εστία. Όταν μαγειρεύετε, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε προσωρινά. Θα παραμείνει ενεργό ακόμα και αφού σβήσετε την εστία, έτσι δεν χρειάζεται να κλειδώνετε ξανά μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται η χρήση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά όταν καθαρίζετε την εστία.

Αν η επαγωγική εστία σας διαθέτει οθόνη αφής, μπείτε στο μενού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.


Ενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά:

Πατήστε παρατεταμένα το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη επάνω από το σύμβολο κλειδαριάς. Σε ορισμένα μοντέλα, θα εμφανιστεί επίσης το γράμμα "L".  


Μαγείρεμα με το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: 

1. Πατήστε  .

2. Πατήστε παρατεταμένα το   για έως 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη κλειδαριάς.

3. Ξεκινήστε το μαγείρεμα επιλέγοντας ένα επίπεδο θερμότητας σε μία ή περισσότερες ζώνες. 
4. Όταν σβήσετε την εστία πατώντας το  , ενεργοποιείται το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.


Απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά: 

1. Πατήστε. .
2. Πατήστε παρατεταμένα το για έως 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη κλειδαριάς.  
3. . Πατήστε το  για να σβήσει η εστία.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο της επαγωγικής εστίας σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Τώρα που έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλειδώματος, μπορεί να θέλετε να 
μάθετε περισσότερα για τις άλλες λειτουργίες της επαγωγικής εστίας σας.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .