Πώς να καθαρίζετε και να κάνετε αναγέννηση των φίλτρων στον απορροφητήρα σας AEG

Τελευταία ενημέρωση 9/7/2024 1:31 μμ

Χρησιμοποιώντας το πλυντήριο πιάτων για να καθαρίσετε τα φίλτρα για μια εστία AEG


Διατηρείτε τα φίλτρα καθαρά στον απορροφητήρα AEG για βέλτιστη απόδοση. Όταν η συσσώρευση λίπους είναι πλέον ορατή, έχει έρθει η ώρα να καθαρίσετε τα φίλτρα. Συνήθως, αυτό συμβαίνει μετά από μαγείρεμα περίπου για 20-30 ώρες. Αν μαγειρεύετε με μεγάλες ποσότητες λίπους και λαδιού, το φίλτρο θα χρειάζεται πιο συχνό καθάρισμα.

Τα φίλτρα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε αναγέννηση μετά από μαγείρεμα για περίπου 100-140 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του φίλτρου. Χάρη στον ενσωματωμένο μετρητή, θα εμφανιστεί μια υπενθύμιση στον απορροφητήρα σας όταν έρθει η ώρα να κάνετε αυτήν τη διαδικασία. 

Ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο εγκατάστασης, μπορεί να έχετε μία από τις ακόλουθες διαμορφώσεις: 

1. Φίλτρο για τα λίπη.

2. Ένα φίλτρο για τα λίπη και ένα φίλτρο άνθρακα ως δύο ξεχωριστές μονάδες.  

3. Φίλτρο 2 σε 1 που περιλαμβάνει ένα φίλτρο για τα λίπη και ένα φίλτρο άνθρακα σε μία μονάδα. 

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο για τα λίπη

1. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι εκτός λειτουργίας.

2. Βγάλτε προσεκτικά το πλέγμα και ανασηκώστε το περίβλημα του φίλτρου για τα λίπη για να το βγάλετε.

3. Ξεβγάλτε χειροκίνητα το περίβλημα του φίλτρου με νερό ή με νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων ή πλύντε το στο πλυντήριο πιάτων χωρίς να προσθέσετε απορρυπαντικό.

4. Όταν στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε τον κλωβό του φίλτρου ξανά μέσα στον απορροφητήρα. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας για να στεγνώσετε το φίλτρο.

5. Τοποθετήστε το πλέγμα ξανά επάνω από το περίβλημα.

Πώς να καθαρίσετε και να κάνετε αναγέννηση του φίλτρου άνθρακα

1. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι εκτός λειτουργίας.

2. Βγάλτε προσεκτικά το πλέγμα και ανασηκώστε τον κλωβό του φίλτρου για να τον βγάλετε. 

3. Αφαιρέστε τα δύο φίλτρα άνθρακα που βρίσκονται μέσα στην κοιλότητα.

4. Καθαρίστε τα φίλτρα χειροκίνητα ή στο πλυντήριο πιάτων:

 • Καθαρισμός στο χέρι: Ξεβγάλτε τα φίλτρα με ζεστό νερό χωρίς απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ένα μαλακό πανί ή μια μη διαβρωτική βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών. 
 • Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων: Πλύντε στη συνιστώμενη θερμοκρασία των 65-70°C, σε πρόγραμμα με διάρκεια μεγαλύτερη των 90 λεπτών. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό και φροντίστε να πλύνετε τα φίλτρα χωρίς να βάλετε άλλα αντικείμενα στο ίδιο φορτίο. 

5. Στεγνώστε τα φίλτρα στον αέρα ή χρησιμοποιήστε τον φούρνο, αν θέλετε να κάνετε αναγέννηση: 

 • Στέγνωμα στον αέρα μετά από βασικό καθαρισμό: Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν όλο το βράδυ σε θερμοκρασία δωματίου.
 • Στέγνωμα σε θερμασμένο φούρνο για αναγέννηση: Αν εμφανιστεί το σύμβολο υπενθύμισης,  έχει έρθει η ώρα να κάνετε αναγέννηση των φίλτρων. Στεγνώστε τα φίλτρα στον φούρνο για 120 λεπτά στους 100°C, χωρίς να βάλετε τη λειτουργία αέρα. Πατήστε το    για να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση και να μηδενιστεί ο μετρητής.

  Σημείωση: Τα φίλτρα μπορούν να αναγεννηθούν έως 8 φορές προτού κριθεί απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

6. Αφού στεγνώσουν εντελώς τα φίλτρα, βάλτε τα ξανά μέσα στον κλωβό. Η υφασμάτινη λαβή πρέπει να είναι ορατή από επάνω. 

7. Τοποθετήστε το περίβλημα ξανά μέσα στον απορροφητήρα και το πλέγμα επάνω από το περίβλημα.


Πώς να καθαρίσετε και να κάνετε αναγέννηση του φίλτρου 2 σε 1

1. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι εκτός λειτουργίας. 

2. Βγάλτε προσεκτικά το πλέγμα και ανασηκώστε το περίβλημα του φίλτρου για να το βγάλετε. 

3. Αφαιρέστε τα δύο φίλτρα μέσα από τον κλωβό. 

4. Καθαρίστε τα φίλτρα χειροκίνητα ή στο πλυντήριο πιάτων: 

 • Καθαρισμός στο χέρι: Ξεβγάλτε τα φίλτρα με ζεστό νερό χωρίς απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ένα μαλακό πανί ή μια μη διαβρωτική βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
 • Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων: Πλύντε στη συνιστώμενη θερμοκρασία των 65-70°C, σε πρόγραμμα με διάρκεια μεγαλύτερη των 90 λεπτών. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και φροντίστε να πλύνετε τα φίλτρα χωρίς να βάλετε άλλα αντικείμενα στο ίδιο φορτίο.

5. Στεγνώστε τα φίλτρα στον αέρα ή χρησιμοποιήστε τον φούρνο, αν θέλετε να κάνετε αναγέννηση:

 • Στέγνωμα στον αέρα μετά από βασικό καθαρισμό: Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν όλο το βράδυ σε θερμοκρασία δωματίου.
 • Στέγνωμα σε θερμασμένο φούρνο για αναγέννηση: Αν εμφανιστεί το σύμβολο υπενθύμισης, έχει έρθει η ώρα να κάνετε αναγέννηση των φίλτρων. Στεγνώστε τα φίλτρα στον φούρνο για 1 ώρα στους 80-100°C, χωρίς να βάλετε τη λειτουργία αέρα. Πατήστε το    για να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση και να μηδενιστεί ο μετρητής.

 
Σημείωση: Τα φίλτρα μπορούν να αναγεννηθούν έως 7 φορές προτού κριθεί απαραίτητη η αντικατάστασή τους. 

6. Αφού στεγνώσουν εντελώς τα φίλτρα, βάλτε τα ξανά μέσα στον κλωβό. Η πιο σκούρα πλευρά πρέπει να είναι ορατή από επάνω.

7. Τοποθετήστε τον κλωβό ξανά μέσα στον απορροφητήρα και το πλέγμα επάνω στον κλωβό.


Σημαντικό

 • Ένα φίλτρο που έχει υπερκορεστεί μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.
 • Μην αφαιρείτε ποτέ το πλέγμα ή το φίλτρο του απορροφητήρα όταν ο απορροφητήρας είναι ενεργοποιημένος ή σε χρήση.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο του απορροφητήρα σαςανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.     

Τώρα που έχετε μάθει πώς να καθαρίζετε και να κάνετε αναγέννηση των φίλτρων σας, μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να καθαρίζετε την εστία σας.

Καταχώριση προϊόντων
Καταχώριση προϊόντων

Καταχωρίστε τα προϊόντα σας στο MyAEG ώστε να βρίσκετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .