Πώς να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα τροφίμων Aeg SensePro®

Τελευταία ενημέρωση 25/6/2024 8:31 πμ

Βαθμονόμηση του αισθητήρα τροφίμων στην εστία AEG SensePro

Η εστία Aeg SensePro® παρέχεται μαζί με έναν αισθητήρα τροφίμων που μετρά τη θερμοκρασία και διατηρεί με ακρίβεια τη θερμοκρασία του φαγητού. Προτού χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα για πρώτη φορά, θα πρέπει να τον βαθμονομήσετε για να διασφαλίσετε ότι οι ενδείξεις θερμοκρασίας είναι σωστές.


Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα τροφίμων SensePro®:

1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα τροφίμων στο χείλος ενός σκεύους με διάμετρο πυθμένα 180 χιλ.

2. Γεμίστε το σκεύος με 1-1,5 λίτρο κρύο νερό (μέχρι τουλάχιστον στο σημάδι ελάχιστου επιπέδου του αισθητήρα τροφίμων) και τοποθετήστε το στην μπροστά αριστερή ζώνη μαγειρέματος.

3. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) > Food Sensor (Αισθητήρας τροφίμων) > Calibration (Βαθμονόμηση) στην οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

4. Πατήστε Start (Έναρξη). Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.


Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

  • Μην προσθέσετε αλάτι στο νερό, καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία βαθμονόμησης. 
  • Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση αν μετακινήσετε την εστία σε άλλη τοποθεσία με διαφορετικό υψόμετρο ή αν αντικαταστήστε τον αισθητήρα τροφίμων με έναν νέο.  


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο της επαγωγικής εστίας σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. 

Τώρα που έχετε μάθει πώς να βαθμονομείτε τον αισθητήρα τροφίμων SensePro®, μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία σας SensePro®.

Καταχώριση προϊόντων
Καταχώριση προϊόντων

Καταχωρίστε τα προϊόντα σας στο MyAEG ώστε να βρίσκετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .