Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E9

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:02 πμ

Πρόβλημα:

  • Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E9 

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές εστίες 
  • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες 
  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες 
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες 

Επίλυση:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε την πάλι.  

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.  

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.