Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E7

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:58 πμ

Πρόβλημα:

  • Οι εστίες εμφανίζουν τον κωδικό σφάλματος E7 

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες 
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες 

Επίλυση:

1. Για να επιλύσετε το πρόβλημα με τον ανεμιστήρα ψύξης:  

  • Ανοίξτε το συρτάρι κάτω από τις εστίες και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν φράζει τον ανεμιστήρα.
  • Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
  • Συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε την πάλι. 


2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα ή αν η συσκευή σας είναι κατασκευασμένη πριν από το 2010, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.     

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε. 

Αιτία:

  • Ο κωδικός σφάλματος E7 υποδεικνύει ένα σφάλμα του ανεμιστήρα ψύξης στις νεότερες συσκευές και ένα σφάλμα με το κύκλωμα ισχύος στις συσκευές που είναι κατασκευασμένες πριν από το 2010.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.