Κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της εστίας αερίου εμφανίζεται το μήνυμα F, οι καυστήρες δεν μπορούν να ανάψουν

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 8:50 πμ

Θέμα:

  • Η εστία αερίου εμφανίζει το μήνυμα H και οι καυστήρες αυτοί δεν μπορούν να αναφλεγούν
  • Όταν ενεργοποιείται η εστία OFF και ενεργοποιείται το μήνυμα F

Εφαρμόζεται σε:

  • Ηλεκτρονικές εστίες αερίου

Ανάλυση:

1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την εστία.

  • Αφού αναβοσβήνει η ένδειξη "F", πατήστε "||" και μετά  εντός 3 δευτερολέπτων.
  • Όταν δείτε "0", η βλάβη επαναφέρεται

2. Βεβαιωθείτε ότι η κορώνα και το πώμα φλόγας έχουν τοποθετηθεί σωστά και καθαρίστε το μεταλλικό τμήμα της διάταξης ασφαλείας φλόγας.

3. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.