Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E3/E311/E312/E313

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:50 πμ

Πρόβλημα:

  • Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E3  / E311 / E312 / E313. 

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενη επαγωγική εστία 
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγική εστία 

Επίλυση:  

1. Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που πραγματοποίησε την εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής. 

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.  

Αιτία:

  • Το μήνυμα σφάλματος E3  / E311 / E312 / E313 σημαίνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε 400V.   


Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.