Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E2

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:47 πμ

Πρόβλημα:

  • Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E2 

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενη επαγωγική εστία 
  • εντοιχιζόμενη κεραμική εστία 

Επίλυση:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε την πάλι.  

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε. 

Αιτία: 

  • Το μήνυμα σφάλματος Ε2 υποδεικνύει σφάλμα στον φωτισμό LED των επαγωγικών εστιών και σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στις συσκευές teppan yaki.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.