Από τον απορροφητήρα ακούγονται θόρυβοι

Τελευταία ενημέρωση 5/10/2021 11:54 πμ


Αν οι θόρυβοι ακούγονται μόνο στην υψηλότερη ρύθμιση, το πρόβλημα συνήθως προκαλείται από αυξημένη συμπίεση στο σύστημα αναρρόφησης.

Είτε ο σωλήνας αναρρόφησης είναι πολύ μακρύς είτε η διάμετρός του είναι πολύ μικρή ή υπάρχουν πολλές καμπύλες.

Ελέγξτε την εγκατάσταση και χρησιμοποιήστε λείους σωλήνες, όπου είναι δυνατό, για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.