Πώς να αποσυναρμολογήσετε τη δεξαμενή συμπυκνώματος (στεγνωτήριο)

Τελευταία ενημέρωση 27/12/2023 1:42 μμ

Ασφάλεια

Όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο εσωτερικό της συσκευής απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις και επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους μηχανικούς σέρβις

Αυτή η πλατφόρμα δεν διαθέτει διακόπτη ON/OFF.

Πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα, βγάλτε το φις από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα του μηχανικού τμήματος θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς, γι' αυτό φορέστε κατάλληλη προστασία και προχωρήστε με προσοχή.

Να αδειάζετε πάντα τη συσκευή από όλο το νερό πριν την απλώσετε στο πλάι.

Εάν η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο πλάι για συντήρηση ή για άλλο λόγο, ξαπλώστε την στην αριστερή της πλευρά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης υπολειμματικού νερού στην κύρια πλακέτα κυκλώματος.


1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από το στεγνωτήριο


2. Τραβήξτε έξω το θάμνο της δεξαμενής . Για να αποσυνδέσετε τη λαβή από τη δεξαμενή συμπυκνώματος, χαλαρώστε τρεις βίδες : δύο στο επάνω μέρος της λαβής και μία στο κάτω μέρος.