Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω τσιμούχα (Top Loaders)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω σφραγίδα

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Ξεκινήστε αφαιρώντας τα πλαϊνά πάνελ έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα διάφορα μέρη του πλυντηρίου.

Ξεβιδώστε τις βίδες που στερεώνουν το δεξί ή το αριστερό πλευρικό πλαίσιο (η συσκευή προβάλλεται από το μπροστινό μέρος) στο πίσω πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Μετακινήστε το προς το πίσω μέρος του πλυντηρίου

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

έτσι ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεσή του από τους άνω οδηγούς, που σημειώνονται με τα βέλη στο σχέδιο.

Παρακάτω σφραγίδα

Αφαιρέστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά (βλέπε σχετικό κεφάλαιο).

Αφαιρέστε την καλωδίωση από τα διάφορα στηρίγματα (υποδεικνύονται από τα βέλη).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το σφιγκτήρα, προσέχοντας να μην διατρήσετε την κάτω τσιμούχα ή να σπάσετε τον δακτύλιο ασφάλισης.

Αφαιρέστε το κάτω μέρος προσέχοντας να μην καταστρέψετε τις 2 βάσεις.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κατά την επανασυναρμολόγηση.

Λιπάνετε ολόκληρο το κάθισμα εισόδου στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί η κάτω τσιμούχα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Λιπάνετε το κάτω κάθισμα στεγανοποίησης που θα εισαχθεί στην είσοδο.

(Το κάτω μέρος δεν υποδεικνύεται από τα βέλη επειδή είναι κρυμμένο.)

Μετά τη λίπανση των δύο καθισμάτων, του καθίσματος εισαγωγής και του κάτω καθίσματος στεγανοποίησης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Βρείτε τη θέση του συμβόλου αναφοράς στην άκρη της εισόδου.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Η θέση του συμβόλου αναφοράς στην κάτω σφραγίδα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εισαγάγετε τη στεγανοποίηση μεταξύ της εισόδου και του συγκολλημένου σωλήνα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τοποθετήστε τις δύο αναφορές έτσι ώστε να αντιστοιχούν.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Και εισάγετε το κάτω τσιμούχα στο κάθισμα εισόδου φόρτωσης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Λιπάνετε το τμήμα του δακτυλίου ασφάλισης που πρόκειται να εισαχθεί στην κάτω στεγανοποίηση
 κάθισμα, για να το στερεώσετε σφιχτά στη συγκολλημένη μπανιέρα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Λιπάνετε το κάτω κάθισμα στεγανοποίησης που υποδεικνύεται από το βέλος.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εισαγάγετε το δακτύλιο ασφάλισης μεταξύ της κάτω φλάντζας και της εισόδου.

Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος έχει εισαχθεί με ακρίβεια και ότι οι εγκοπές αναφοράς έχουν τοποθετηθεί σωστά και από τις δύο πλευρέςΕικόνα εισαγωγής λέξεων

Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ασφάλισης έχει τοποθετηθεί τέλεια στο κάθισμά του σε ολόκληρη την περίμετρο.

Συνδέστε τα δύο άκρα του δακτυλίου ασφάλισης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Σφίξτε με ένα κλειδί σωλήνα (προσέξτε να μην σπάσετε το δακτύλιο).

Επαναλάβετε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με αυτόν τον δακτύλιο ασφάλισης με τον δακτύλιο ασφάλισης στερεώνοντας το κάτω στεγανοποιητικό στην είσοδο.