Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω τσιμούχα (5)

Τελευταία ενημέρωση 10/3/2021 10:32 πμ
  • Όλη η εργασία που πρέπει να εκτελεστεί μέσα στη συσκευή απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις
  • Αυτή η πλατφόρμα δεν διαθέτει διακόπτη ON / OFF.
  • Προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό.
  • Μερικά από τα εξαρτήματα του μηχανικού εξαρτήματος θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς, οπότε φορέστε κατάλληλη προστασία και προχωρήστε με προσοχή.
  • Αδειάζετε πάντα τη συσκευή όλου του νερού πριν την τοποθετήσετε στο πλάι της.
  • Εάν η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο πλάι της για συντήρηση ή για άλλο λόγο, ξαπλώστε την στην αριστερή πλευρά της, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τυχόν υπολειπόμενου νερού να πέσει στην κύρια πλακέτα κυκλώματος.
  • Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή στη δεξιά πλευρά της (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου): μέρος του νερού στο δοχείο απορρυπαντικού ενδέχεται να διαρρεύσει στα ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά εξαρτήματα και να προκαλέσει καύση


Πώς να ανταλλάξετε την παρακάτω σφραγίδα