Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την κάτω τσιμούχα (3)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να ανταλλάξετε την παρακάτω σφραγίδα

1
Αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
2
Τραβήξτε την άκρη των φυσητήρων, αποσυναρμολογήστε το εξωτερικό ελατήριο των φυσητήρων
Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων
3
Περάστε τα φυσητήρες στο περίβλημα
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
4
Ξεβιδώστε 4 βίδες συρταριού απορρυπαντικού
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
5
Ξεβιδώστε τις 4 βίδες στερέωσης του μπροστινού πίνακα
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
6
Αποσυναρμολογήστε τον μπροστινό πίνακα, αποσυνδέστε τους συνδετήρες της πλακέτας ελέγχου
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
7
Αποσυνδέστε τους συνδετήρες της βαλβίδας εισόδου, αποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα από το σώμα.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
8
Αποσυνδέστε τους συνδετήρες ρελέ στάθμης, το σωλήνα ρελέ στάθμης, τα ρελέ αποσυναρμολόγησης από το περίβλημα.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
9
Ξεβιδώστε τη βίδα του συνδέσμου που στερεώνει το σύνδεσμο αποστράγγισης, αποσυναρμολογήστε το σύνδεσμο αποστράγγισης από το ακροφύσιο μπάνιου.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
10
Σηκώστε το σώμα ( ή ξαπλώστε το στην αριστερή πλευρά του ) και ξεβιδώστε τις 4 βίδες που συγκρατούν τα πόδια του αμορτισέρ.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
11
Αποσυνδέστε τους συνδετήρες του θερμαντικού στοιχείου, του καλωδίου γείωσης, του συνδετήρα του κινητήρα (προ-δαγκώστε τις πλαστικές κλειδαριές στερέωσης καλωδίωσης με φερμουάρ)
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
12
Αγγίξτε την μπανιέρα από τα αυτιά στήριξης, σηκώνοντας το πέλμα, αποσυναρμολογήστε τα ελατήρια του μπάνιου
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
13
Ξεβιδώστε το ελατήριο φυσητήρα, αποσυναρμολογήστε το ελατήριο
Εικόνα εισαγωγής λέξεων
14
Αφαιρέστε τα φυσητήρες, καθαρίστε τα υπολείμματα κόλλας στο λουτρό

15
Αδειάστε την αποστράγγιση των φυσητήρων με κόλλα, τοποθετήστε την στην οπή του μπάνιου, τοποθετήστε τις φυσητήρες
Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων
16
Συναρμολογήστε το UM με αντίστροφη σειρά.