Πώς να αντικαταστήσετε το συρτάρι (V)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΑΘΙ-ΨΥΞΗΣ

Πρώτα, τραβήξτε το καλάθι μέχρι να φτάσει στην τελική θέση,

Στη συνέχεια, τραβήξτε απαλά την μπροστινή πλευρά προς τα πάνω μέχρι να απελευθερωθεί από τους οδηγούς της στις πλευρές.

Τέλος, συνεχίστε να το τραβάτε και αφαιρέστε το από το μέρος