Αφαίρεση και τοποθέτηση ραφιών – ψυγείων κρασιού

Τελευταία ενημέρωση 27/9/2023 11:43 πμ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να προσέχετε πάντα όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να τις μετακινήσετε δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτο-επισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια εάν δεν γίνει σωστά

Αφαίρεση και τοποθέτηση ραφιών – ψυγείων κρασιού

Αφαίρεση ραφιών

Το κάτω μέρος του ραφιού είναι εξοπλισμένο με ένα ζευγάρι οδηγούς στη μέση και ένα ζευγάρι γάντζους στο πίσω μέρος.

Για να αφαιρέσετε το ράφι:

1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα της συσκευής.

2. Αποσυνδέστε ένα από τα πίσω άγκιστρα του ραφιού.

Για να αφαιρέσετε το ράφι, αρκεί να απαγκιστρώσετε μόνο ένα πίσω γάντζο

3. Ανασηκώστε ελαφρά το ράφι και τραβήξτε το έξω από τη συσκευή

Τοποθέτηση ραφιών

Για να επαναφέρετε το ράφι στην αρχική του θέση:

1. Σπρώξτε τις ράγες και από τις δύο πλευρές μέσα στη συσκευή μέχρι να σταματήσουν.

2. Τοποθετήστε το ράφι διαγώνια στη συσκευή.

3. Τοποθετήστε τους οδηγούς στις ράγες.

4. Πιέστε σταθερά το ράφι προς τα κάτω για να ασφαλίσετε και τα δύο άγκιστρα στις ράγες.

5. Πολλές φορές τραβήξτε το ράφι προς τα έξω και σπρώξτε το πίσω στη συσκευή και, στη συνέχεια, πιέστε το σταθερά προς τα κάτω, για να ελέγξετε αν έχει γαντζωθεί σωστά στις ράγες.

6. Σπρώξτε το ράφι πίσω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε μπουκάλια κρασιού στα ράφια, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γαντζωμένα.

Χρησιμοποιήστε τα ξύλινα ράφια μόνο για την αποθήκευση μπουκαλιών

Αφαίρεση και τοποθέτηση ραφιών (συσκευή 60cm)

Αφαίρεση ραφιών

Για να αφαιρέσετε το ράφι:

1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του ντουλαπιού κρασιού.

2. Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

3. Πιάστε το ράφι στη μέση, ανασηκώστε το ελαφρά και βγάλτε το από το ντουλάπι κρασιού.

Τοποθέτηση ραφιών

Για να επαναφέρετε το ράφι στην αρχική του θέση:

1. Τραβήξτε εντελώς έξω τις ράγες του ραφιού.

2. Τοποθετήστε τις πίσω βάσεις του ραφιού στις ράγες, έτσι ώστε να εμπλέκονται και στις δύο πλευρές.

3. Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς στο μπροστινό μέρος.

4. Πιέστε το πίσω μέρος του ραφιού σταθερά προς τα κάτω για να ελέγξετε αν έχει τοποθετηθεί και κουμπώσει σωστά στις ράγες και σπρώξτε το πίσω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε μπουκάλια κρασιού στα ράφια, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα στις ράγες.

Ελέγξτε για πιθανή λάθος τοποθέτηση του ραφιού:


Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .