Αντικατάσταση συρταριού GreenZone

Τελευταία ενημέρωση 28/9/2023 9:26 πμ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να προσέχετε πάντα όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να τις μετακινήσετε δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτο-επισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια εάν δεν γίνει σωστά

Συρτάρι GreenZone

Υπάρχει ένα πτυσσόμενο συρτάρι στο κάτω μέρος του θαλάμου του ψυγείου.

Το γυάλινο ράφι του GreenZone είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή που ρυθμίζει τη σφράγισή του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της υγρασίας μέσα στο συρτάρι.

Αφαίρεση συρταριού GreenZone

Συνιστάται να αδειάζετε το συρτάρι πριν το βγάλετε από το ψυγείο.

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:

1. Τραβήξτε το συρτάρι από το ψυγείο.

2. Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του συρταριού.

3. Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω ενώ το σηκώνετε.

Για να αφαιρέσετε το γυάλινο κάλυμμα του συρταριού GreenZone:

1. Ξεκλειδώστε την πλευρική λαβή και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα.

2. Τραβήξτε το στήριγμα του γυάλινου ραφιού προς το μέρος σας.


Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .