Πώς να αντικαταστήσετε τη φλάντζα (2)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

1) Σπρώξτε προς τα κάτω την πόρτα που συνδέεται και στις δύο πλευρές


2) Βγάλτε την πόρτα και αντικαταστήστε την με καινούργια3) Τραβήξτε το παρέμβυσμα από τη μία γωνία και μετά τραβήξτε το απαλά από κάθε πλευρά

Προειδοποίηση για εγκατάσταση! Το παρέμβυσμα έχει κατεύθυνση εγκατάστασης:

Εικόνα στα αριστερά: Πατήστε όλες τις πλευρές της φλάντζας για να βρείτε την πλευρά χωρίς μαγνήτη (θα αισθανόσασταν η πλευρά χωρίς μαγνήτη πιο μαλακή από τις άλλες).

Σχήμα στα δεξιά : Η πλευρά χωρίς μαγνήτη πρέπει να εγκατασταθεί στο πλάι της πόρτας με τις δύο μεγαλύτερες γωνίες (γωνία σε κύκλο με κόκκινο χρώμα)