Πώς να αποσυναρμολογήσετε, να συναρμολογήσετε και να αντιστρέψετε πόρτες και μεντεσέδες (1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε μεντεσέδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300     

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300     

Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί 8mm


Βήμα 1

Βραβείο στην επάνω πλευρά του κάτω καλύμματος μεντεσέ.

Βήμα 2

Αφαιρέστε το μεντεσέ κάλυμμα


Βήμα 3


Βραβεύστε το επάνω μεντεσέ κάλυμμα με ένα κατσαβίδι.

Βήμα 4

Ξεβιδώστε το άνω μεντεσέ μέρος.

Βήμα 5

Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του μεντεσέ.

Βήμα 6

Αντικαταστήστε με τη νέα άρθρωση.

Αντιστρέψτε τις παραπάνω διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων μεντεσέδων και θυρών, ωστόσο, δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία:

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα έχει τοποθετηθεί σωστά

Βήμα 2

Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα έχει τοποθετηθεί σωστά.