Πώς να αντικαταστήσετε την πόρτα (7DW)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πόρτες κατάψυξης και ψυγείου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ


1. Βιδωτό κατσαβίδι

2. Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί 10 mm

3. Σταθερό σκαμνί (ύψος περίπου 50cm)

ΒΗΜΑ 1

Ξεβιδώστε (2 κομμάτια) για να αφαιρέσετε το άνω κάλυμμα του μεντεσέ.

Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και τραβήξτε το μεντεσέ προς τα πάνω

ΒΗΜΑ 2

Αποσυνδέστε 2 περιβλήματα πατώντας το κλείδωμα.

ΒΗΜΑ 3

Ξεβιδώστε τη γείωση (γείωση).

ΒΗΜΑ 4

Αφαιρέστε το άνω μπουλόνι μεντεσέ με το κλειδί.

ΒΗΜΑ 5

Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ τραβώντας προς τα πάνω το μπροστινό μέρος.

ΒΗΜΑ 6

Αφαιρέστε την πόρτα τραβώντας την προς τα εμπρός και προς τα πάνω.

ΒΗΜΑ 7

Τοποθετήστε μια νέα πόρτα.

Εισάγετε πρώτα το κάτω δακτύλιο στον κάτω μεντεσέ πόλο.

ΒΗΜΑ 8

Αντικαταστήστε τον επάνω μεντεσέ.

Εισαγάγετε πρώτα την εγκοπή του μεντεσέ στο βραχίονα και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος για να ταιριάξετε στον επάνω δακτύλιο.

ΒΗΜΑ 9

Αντικαταστήστε τον κοχλία μεντεσέ και τη βίδα γείωσης.

ΒΗΜΑ 10

Επανασυνδέστε τα περιβλήματα.

Φροντίστε να τα συνδέσετε έως ότου κάνετε κλικ στις κλειδαριές.

ΒΗΜΑ 11

Αντικαταστήστε το επάνω κάλυμμα μεντεσέ και βιδώστε το (2 κομμάτια).

Χτυπήστε το μπροστινό μέρος του αρθρωτού καλύμματος για εύκολη στερέωση.

Συσκευές με διανομέα νερού (EAL6140WOU, RMB56111NX, RMB76111NX, EAL6140WOW, EAL6240AOU, RMB66111NX, EAL6142BOX, RMB86111NX, RMB76121NX):


Πριν από το βήμα 1 στις παραπάνω οδηγίες, αφαιρέστε την πλάκα λακτίσματος και τον εύκαμπτο σωλήνα νερού (1a, 1b, 1c)

Αντικαταστήστε το σωλήνα νερού και την πλάκα λακτίσματος (εικόνες 11a, b, c) μετά το ΒΗΜΑ 11 στις παραπάνω οδηγίες