Πώς να αντικαταστήσετε την πόρτα (1)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αλλάξετε μεντεσέδες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Πρόγραμμα οδήγησης βίδας 6 × 300


Βήμα 1

Ξαπλώστε το προϊόν σε επίπεδη μαλακή επιφάνεια ή δάπεδο.

Βήμα 2

Χαλαρώστε 4 βίδες στον κάτω μεντεσέ και αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.


Βήμα 3

Αφαιρέστε προσεκτικά την πόρτα και αντικαταστήστε τη με νέα γυάλινη πόρτα


Βήμα 4

Επανασυνδέστε τον κάτω μεντεσέ και στερεώστε τις 4 βίδες και στη συνέχεια στηρίξτε τη μονάδα για τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη χρήση