Το φορητό κλιματιστικό σύστημα εμφανίζει τον κωδικό "P1" (PI)

Τελευταία ενημέρωση 20/7/2023 12:44 μμ

Θέμα:

  • Το φορητό κλιματιστικό σύστημα εμφανίζει τον κωδικό "P1" (PI)
  • Κωδικός σφάλματος P1


Εφαρμόζεται σε :

  • Φορητό κλιματιστικό

Ανάλυση:

1. Ο κωδικός P1 δείχνει ότι ο δίσκος στο κάτω μέρος είναι γεμάτος.
  • Μετακινήστε προσεκτικά τη μονάδα σε θέση αποστράγγισης, αφαιρέστε το βύσμα αποστράγγισης στο κάτω μέρος και αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί.
  • Επανεκκινήστε το μηχάνημα μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο "P1"

2. Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.