Το ψυγείο εμφανίζει F2 στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 11:42 πμ

Πρόβλημα

  • Το ψυγείο / ο ψυγειοκαταψύκτης εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος F1 ή F2 στον πίνακα

Ισχύει για

  • Ψυγείο
  • Ψυγειοκαταψύκτης

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Το μήνυμα σφάλματος F1 ή F2 στην οθόνη δηλώνει πρόβλημα με τον θερμοστάτη.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

service-aeg

Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.