Το μήνυμα σφάλματος L εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:22 πμ

Πρόβλημα

  • Οι εστίες / η κουζίνα εμφανίζουν το μήνυμα L. Αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες
  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες

Επίλυση

1.  Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας

Ανατρέξτε στην πλήρη περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήστη, καθώς οι μέθοδοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. 

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

service-aeg

Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.