Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες SenseBoil στην επαγωγική εστία

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:18 πμ

Πρόβλημα:

  • Αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες SenseBoil® 
  • Η λειτουργία SenseBoil® δεν λειτουργεί 
  • Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας SenseBoil® 
  • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία SenseBoil®;  

Ισχύει για:

  • επαγωγικές εστίες με λειτουργία SenseBoil®  

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της εστίας είναι στεγνή  

2. Ολοκληρώστε τις προηγούμενες διαδικασίες μαγειρέματος ή επιλέξτε μια ελεύθερη ζώνη μαγειρέματος χωρίς υπολειπόμενη θερμότητα.  

Αν χρησιμοποιούνται ήδη όλες οι ζώνες μαγειρέματος και υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα σε όλες, η εστία εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, οι ενδείξεις SenseBoil® αναβοσβήνουν και η λειτουργία δεν ενεργοποιείται  

3. Επιλέξτε μια ζώνη μαγειρέματος εντός 5 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας SenseBoil®  

4. Αν η παραπάνω συμβουλή δεν επιλύσει το πρόβλημα, ελέγξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις περιορισμού ισχύος της εστίας  

Ανατρέξτε στην πλήρη περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ισχύς είναι κατάλληλη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Συνιστάται βοήθεια από τεχνικό.
 

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

service-aeg

Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.