ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΕG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΟ ΑEG STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ARIEL & LENOR

H  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Διοργανώτρια), με ΑΦΜ:094371658, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «AEG πλυντήριο, πλυντήριο-στεγνωτήριο & στεγνωτήριο με δώρο AEG Stain Remover Pen και προϊόντα Ariel & Lenor». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

  1. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 11η Οκτωβρίου 2021 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.aeg.com.gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Mε την αγορά AEG πλυντηρίου, πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ή στεγνωτήριου σειράς 7000, 8000 & 9000 δίδεται δώρο από το κατάστημα αγοράς, το AEG Stain Remover Pen και σετ προϊόντων Ariel & Lenor που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 50 ή 100 πλύσεις, ανάλογα με το  μοντέλο που αγοράσθηκε. Πλήρης λίστα των μοντέλων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη παρακάτω (παράγραφος 5).

 

  1. Κάθε σετ 50 πλύσεων περιλαμβάνει: 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 1 τεμάχιο LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 1 τεμάχιο LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Κάθε σετ 100 πλύσεων περιλαμβάνει: 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 2 τεμάχια LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 2 τεμάχια LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Ο αριθμός πλύσεων ορίζεται με βάση προτεινόμενη δοσολογίας για κανονικές συνθήκες πλύσης.

 

  1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των παρακάτω κωδικών πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων & στεγνωτηρίων της ΑΕG:

 

PNC

MODEL

ΔΩΡΟ

913123857

LTX7C373E

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

913123712

LTX7E273E

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

913123709

LTX7E272G

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

916097873

T8DEC68S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550661

L8FEC49S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550427

L7FEC41S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098817

T9DBB89B

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098640

T9DBC68S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098833

T8DBC49SG

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098901

T8DEE48SG

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916099039

T7DBE48W

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550961

L9FBB49B

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550909

L9FEC49S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550543

L7FBE49BSA

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914580403

L8FBE48SI

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550500

L7FEE49SG

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914550102

L7FBE48SG

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914600308

L9WBE49W

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914605249

L8WBC61SC

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914605176

L7WBEN69S

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914606412

L8WBE68SI

STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

 

  1. H ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα για μοντέλα που δεν ορίζονται παραπάνω, ακόμα και αν κοινοποιείται διαφορετικά μέσα στο κατάστημα (off και online) και δεν μπορεί να ευθύνεται για λανθασμένη επικοινωνία.

 

  1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

 

  1. Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.