ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΕG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΟ ΑEG STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ARIEL & LENOR

H  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Διοργανώτρια), με ΑΦΜ:094371658, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «AEG πλυντήριο, πλυντήριο-στεγνωτήριο & στεγνωτήριο με δώρο AEG Stain Remover Pen και προϊόντα Ariel & Lenor». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

  1. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 11η Οκτωβρίου 2021 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.aeg.com.gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Mε την αγορά AEG πλυντηρίου, πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ή στεγνωτήριου σειράς 7000, 8000 & 9000 δίδεται δώρο από το κατάστημα αγοράς, το AEG Stain Remover Pen και σετ προϊόντων Ariel & Lenor που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 50 ή 100 πλύσεις, ανάλογα με το  μοντέλο που αγοράσθηκε. Πλήρης λίστα των μοντέλων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη παρακάτω (παράγραφος 5).

 

  1. Κάθε σετ 50 πλύσεων περιλαμβάνει: 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 1 τεμάχιο LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 1 τεμάχιο LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Κάθε σετ 100 πλύσεων περιλαμβάνει: 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 2 τεμάχια LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 2 τεμάχια LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Ο αριθμός πλύσεων ορίζεται με βάση προτεινόμενη δοσολογίας για κανονικές συνθήκες πλύσης.

 

  1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των παρακάτω κωδικών πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων & στεγνωτηρίων της ΑΕG:
PNC MODEL ΔΩΡΟ
913123857 LTX7C373E STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
913123712 LTX7E273E STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
913123709 LTX7E272G STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
916097873 T8DEC68S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550661 L8FEC49S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550427 L7FEC41S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
916098817 T9DBB89B STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
916098640 T9DBC68S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
916098833 T8DBC49SG STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
916098901 T8DEE48SG STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
916099039 T7DBE48W STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550961 L9FBB49B STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550909 L9FEC49S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550543 L7FBE49BSA STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
914580403 L8FBE48SI STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550500 L7FEE49SG STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
914550102 L7FBE48SG STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
914600308 L9WBE49W STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914605249 L8WBC61SC STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
914605176 L7WBEN69S STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ
914606412 L8WBE68SI STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ
913143718 LTN7E272G STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & 50 ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΕΙΣ ΜΕ LENOR & ARIEL
913143713 LTN7E273E  STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & 50 ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΕΙΣ ΜΕ LENOR & ARIEL
913143815 LTN7C373E STAIN REMOVAL PΕΝ ΑEG & 50 ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΕΙΣ ΜΕ LENOR & ARIEL
  1. H ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα για μοντέλα που δεν ορίζονται παραπάνω, ακόμα και αν κοινοποιείται διαφορετικά μέσα στο κατάστημα (off και online) και δεν μπορεί να ευθύνεται για λανθασμένη επικοινωνία.

 

  1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

 

  1. Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.