ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

                           

Α1. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά σε συσκευές οικιακής χρήσεως, παραγωγής του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ, και συγκεκριμένα σε συσκευές με το διακριτικό σήμα -brand AEG, ειδικά δε σε πλυντήρια (dishwashers). Οι περιλαμβανόμενες στην προωθητική αυτή ενέργεια συσκευές είναι , κατά την σειρά αναφοράς τους στον αμέσως κατωτέρω πίνακα,  οι συσκευές με τους ακόλουθους κωδικούς                                                                                                                                                                                                                                                                     

Brand

MODEL

AEG

FFB65394ZM

AEG

FFB53900ZW

AEG

FFB53630ZM

AEG

FFB53630ZW

AEG

FEE63716PM

AEG

FSE63707P

AEG

FES5395XZM

AEG

FSB53927Z

AEG

FEE53670ZM

AEG

FSE53670Z

AEG

FEE62800PM 

 

Α2. Η διάρκεια της προωθητικής αυτής ενέργειας καλύπτει το χρονικό διάστημα από 02 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020  ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

 

Α3. Η προωθητική αυτή ενέργεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας.

 

Α4. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές του πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα, θα δικαιούται  να λάβει ένα δώρο. Το δώρο είναι απορρυπαντικό Fairy -4 τεμάχια Fairy Platinum Plus 26cts

Το δώρο θα το παραλαμβάνει ο καταναλωτής από το κατάστημα αγοράς της συσκευής που δικαιολογεί το δώρο.

 

Α5. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και προσιτή σε κάθε καταναλωτή άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, ο οποίος προμηθεύεται οποιαδήποτε από τις συσκευές της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

 

Α6. Στην προωθητική αυτή ενέργεια δεν μπορούν να συνδυασθούν άλλες προσφορές της εταιρείας ούτε μπορεί να περιλάβει άλλες συσκευές εκτός από αυτές του προηγούμενου πίνακα.

 

Α7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε και να ανταλλαγούν με άλλα είδη της εταιρείας.

 

Α8. Δεν δικαιούνται συμμετοχής, ως καταναλωτές, πέραν μιας και μόνον αγοράς, οι υπάλληλοι του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων με την εταιρεία αλυσίδων καταστημάτων και συνεταιρισμών πωλήσεως ηλεκτρικών συσκευών.