• Ασφαλές
  • Σταθερό και πρακτικό
  • Ακριβές
  • Αποτελεσματικό
  • Τρεις τρόποι αυτόματης απενεργοποίησης
  • Ένδειξη θερμής βάσης ThermoSafe™
  • Ελαστική βάση XL
  • Δοχείο νερού XL 300 ml
  • Ασφάλεια
  • Σταθερό και πρακτικό
  • Ακριβές
  • Αποτελεσματικό
  • Τρεις τρόποι αυτόματης απενεργοποίησης
  • Ένδειξη θερμής βάσης ThermoSafe™
  • Ελαστική βάση XL
  • Δοχείο νερού XL 300 ml