• Μικρή και ευέλικτη
    • Αξιόπιστη τεχνολογία
    • Υλικά πολλαπλών στρώσεων